Om gårde i Stouby står Gaardejer Carl Boesen nævnt, født den 10. oktober 1907, søn af Gaardejer Alfred Boesen og hustru, datter af Gaardejer Chr. Hansen, Sillestrup.

Stuehuset bygget i 1936, mens udbygningerne ældre men moderniseret flere gange.

Jordtilliggendet var på 60 tdr. land og besætningen på 5 heste, 1 føl, 19 køer, 11 stk. ungkvæg og 30 - 40 svin.

 

 

"Lindegaard", ejet af Sognefoged Karl Olsen, født den 24. januar 1880.

Lindegaard" blev opført i 1869, men blev senere ombygget og moderniseret.

Jordtilliggendet var på 44 tdr. land og besætningen på 4 heste, 18 køer, 8 stk. ungkvæg, 1 tyr og 6 - 8 svin. Karl Olsen var også sognefoged og lægdsmand for Væggerløse Sogn

 

 

"Boesminde", ejet af Gaardejer N. P. Jensen, født den 24. maj 1910.

 

Gården blev opført omkring 1836 men blev ombygget og moderniseret i 1941. Jordtilliggendet var på 75 tdr. land og besætningen på 5 heste, 20 køer, 16 stk. ungkvæg og 50 svin.

 

 

"Stoubygaard" , ejet af Jens Halm Thygesen, født den 4. marts 1899.

 

Gården blev opført i 1914 og var på 34 tdr. land og med en besætning på3 heste, 12 køer, 8 stk. ungkvæg og ca. 40 svin.

 

 

"Elisabethsminde", købt for kr. 39.000 af Niels Jørgensen Kaare den 1. april 1904. Hans far Jørgen Olsen Kaare og sønnen var de sidste fæstebønder på Kaaregaarden, Sdr.Vedby, som lå på den nuværende Brændte Eges jorde.

 

 

"Elisabethsminde" havde en besætning af malkekvæg og svin og var på 60 tdr. land eksklusive 5 tdr. land i det afvandede Noret.