Fra Bøtø er der i forlaget Dana´s udgivelse af bøgerne "Lolland Falster" fra 1946 blandt andet nævnt "Holmegaard", dengang ejet af gaardejer Karl Andersen, født i Bøtø i den 27. juni 1898.

Han var gift med en datter af Gaardejer L. P. Hansen, Byskov pr. Eskildstrup.

Holmegaard blev opført i 1909 og dens udlænger genopbygget i 1912 efter en brand.

Gården havde et jordtilliggende på 80 tdr. land, en besætning på 5 heste, 15 køer, 7 - 8 stk ungkvæg og ca. 50 svin.

Ved siden af gården drev Andersen en sumpbæverfarm med ca. 50 dyr.

 

 

"Søndervang", opført efter stormfloden i 1872, ejet af Gaardejer Markus Hansen.

65 tdr. land og med en besætning på 4 - 5 heste, 22 stk. kreaturer og ca. 20 svin.

 

 

"Kochsminde" forpagtet af August Nielsen. "Kochsminde" ejes af enkefru Maris Jørgensen og har i mindst 4 generationer været slægtsejet.

126 tdr. land og med en besætning på 6 heste, 2 plage, 12 køer, ca. 10 ungkvæg og ca. 20 svin.

 

"Skovlyst" ejet af Georg Mogensen. Har været i slægtens eje i mindst 10 generationer og på 190 tdr. land og med en besætning på 7 heste, 3 plage, 2 føl, 20 køer, 15 - 16 ungkvæg og ca. 30 svin.

Ødelagte fly - bombet af amerikanerne i 1945, på stranden ved Bøtø.  Tyskerne havde henlagt flyene til den sydlige kyst i Danmark tæt på Tyskland for at skjule dem for de allierede tropper.  Efter krigen blev de transporteret til Værløse Flyvestation, hvor de blev hugget op.
Ødelagte fly - bombet af amerikanerne i 1945, på stranden ved Bøtø.  Tyskerne havde henlagt flyene til den sydlige kyst i Danmark tæt på Tyskland for at skjule dem for de allierede tropper.  Efter krigen blev de transporteret til Værløse Flyvestation, hvor de blev hugget op.