Væggerløse Arkiv

Marrebæk


Card image

Marrebæk bymidte 1890

Mar betyder "sumpet havvig" og endelsen bæk er vel oprindelig navnet på bækken nu kanal, der forbinder Bøtø Nor med Guldborg Sund.

På Falsterlistens tid o. 1250 ejer kongen 1/3 del af byen. 4 andre ejere med mindre andele nævnes. I 1600-tallet er Kronen eneejer, og i 1766 ved krongodssalget kommer Marrebæk under Gedsergård i Skelby sogn, men allerede i 1771 får gårdene selveje, dog mod at Gedsergård beholder herligheden

Marrebæk er blandt andet kendt for pumpestationen ved Marrebækkanalen, der blev opført i 1871 i forbindelse med etableringen af et 19 km langt dige ved Østersøen. Den gamle pumpestation blev taget ud af drift i 1967, men er bevaret som et arbejdende landvindingsmuseum. Den blev fredet i 1970. Dampmaskinen fra 1901 med tilhørende vandsnegl er stadig funktionsdygtig.

En anden kendt virksomhed fra byen er Marrebæk Bryghus, etableret i 1911 af Rasmus Jørgensen. Der lå allerede et malteri på grunden. Første bryg blev sat i gang 11. juni 1911. Det var mørk hvidtøl. Bryggeriet blev overtaget af Maribo Bryghus i 1994 og lukket samme år.